Desinsekce

Desinsekce je obor zabývající se hubením a omezováním obtížného nebo škodlivého HMYZU.

Některé obtížné druhy hmyzu u nás (pěkný přehled na www.skudci.com, skladištních škůdců pak
na http://vfu-www.vfu.cz/fvhe/vet-ekologie/index.htm) a nejvhodnější způsoby jejich likvidace.

Okřídlení:

- mouchy, moli, zavíječi - postřiky, elektrické, světelné nebo feromonové lapače, mucholapky

Okřídlení bodaví:

- vosi, sršni – popraše kontaktními insekticidy, vyjímečně postřiky (ty však rychle degradují
  při vyšších teplotách)
- komáři - kontaktními insekticidy, insekticidními aerosoly, elektrickými lapači a odpuzovači
  Nejúčinnější jsou však opatření přímo v líhništích a to buď biologické napadení larev komára spórami
  nebo chemické hubení komářích nymf metodou ULV

Lezoucí:

- švábovití (šváb, rus) - požerové nástrahy (velmi elegantní), postřiky a popraše
- mravenci – bariérové postřiky (popraše), požerové nástrahy
- mravenci farao – požerové nástrahy (postřiky mají velmi malou účinnost a ze zákazníků
  dělají „dojné krávy“)
- potemníci, kožojedi, cvrči – postřiky, popraše

Lezoucí krev sající:

- štěnice - nejúčinnější hubení štěnic je metodou crack & crevice při současném použití kombinace
  insekticidního tank mix postřiku a insekticidního popraše
- blechy – mechanické udržování čistoty=likvidace vajíček kladených do prachu,
  kontaktní postřiky a popraše
- vši – šampony, vlasové vody, používání insekticidů je nadbytečné a proto nežádoucí


Jak předcházet jejich výskytu:

Mechanický úklid - tady obecně platí zásady běžné hygieny (smeták, hadr, kbelík, vysavač)

Docílíme tím zejména:

1) odstranění organických nečistot – drobných zbytků potravin, ale i chloupků, vlasů, částeček textilií,
    jež mohou být zdrojem potravy škůdců

2) likvidace některých stadií hmyzu – vajíčka, larvy, popřípadě dospělců

Preventivní opatření – průběžná kontrola skladovaných potravin a textilií
Odkazy